Pandėlio universalus daugiafunkcis centras (toliau Centras) įkurtas 2011 metais rugsėjo 1 d. , reorganizavus Pandėlio miesto lopšelį-darželį ir Pandėlio meninio lavinimo centrą sujungimo būdu. 2011 m. spalio 1 d. į Centrą perkelti Pandėlio seniūnijos kultūros namų darbuotojų etatai.

Centro struktūra: ikimokyklinis-priešmokyklinis skyrius- vykdo lopšelio- darželio ir priešmokyklinio ugdymo funkcijas; neformaliojo švietimo skyrius- vykdo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo funkcijas; kultūrinės veiklos skyrius- vykdo kultūrinės, sportinės ir socialinės veiklos funkcijas.

Ikimokykliniame -priešmokykliniame skyriuje ugdomi 55 vaikai, veikia 2 ikimokyklinio ugdymo grupės ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Dirba 12 darbuotojų, iš jų 7 pedagogai (4 auklėtojos, meninio ugdymo mokytoja, logopedė). 3 pedagogai yra įgiję vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui yra įgijusi III vadybinę kategoriją.

Neformaliojo švietimo skyriuje ugdoma 160-180 mokinių. Mokiniai turi galimybę lankyti šias meninės krypties studijas: dainavimo,  estradinės muzikos, fortepijono, liaudies muzikos, teatrinės raiškos, dailės- dizaino, estetikos

(vaikams nuo 4 m. amžiaus). Neformaliojo švietimo skyriuje dirba 8 mokytojai- 1 mokytoja- metodininkė, 4 vyresnieji mokytojai, 3 atestuoti mokytojai.

Kultūrinės veiklos skyriuje dirba 3 kultūros darbuotojai- 1 kultūrinės veiklos organizatorė, 2 meno vadovės.

Centro direktorė yra įgijusi III vadybinę kategoriją ir teatrinės raiškos mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją.

Centras turi ūkinį-finansinį savarankiškumą, paramos gavėjo statusą.

 

 

 

 
Pamokų laikas
12.40- 13.25
13.30- 14.15
14.20- 15.05
15.10-15.55
16.05- 16.50
16.55- 17.40
17.45-18.30
18.35-19.20